Search

Linia fierbinte:


(22) 855-888

Total tranzacţii:
47653565

Adrese terminalelor in or. Comrat

Denumire Adresa Orele de lucru
Alimentara Topal Serghei Dubinina 16a 09:00-19:00
Alimentara "Iug" Pobedi 50 09:00-19:00
Alimentara "Po Puti" Pobedi 53 08:00-20:00
Fourchette Pobedi 58 08:00-22:00
Budjac Alimentara Tretiacova 17 09:00-22:00
Green Hills Tretiacova 37 a 09:00-23:00